Ubachs Pensioen Consultancy voert BPF scans uit: voor meer zekerheid

Wanneer u als ondernemer een pensioenregeling wil vaststellen of wijzigen, dan komen er een hoop zaken op u af. Ten eerste moet onderzocht worden of uw onderneming valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast moet u weten of er een CAO van toepassing is. Ook indien u al bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, is het verstandig om te toetsen of dit de juiste aansluiting is. Dit is vooral van belang als de bedrijfsactiviteiten wijzigen.

Mocht achteraf blijken dat werknemers helemaal niet zijn aangemeld bij een BPF of bij een verkeerd BPF, dan leidt dit tot vervelende financiële tegenvallers voor de werkgever. Er zijn dan ten onrechte geen premies betaald aan het juiste fonds.

Om deze problemen te voorkomen, kunt u bij ons laten onderzoeken of uw onderneming onder de verplichtstelling valt.

Wij doen dit door een zogenaamde BPF scan uit te voeren. Na een dergelijke scan zijn er verschillende conclusies mogelijk. Zo kunnen we duidelijkheid geven of de onderneming moet zijn aangesloten bij een verplicht gesteld BPF en bij welk BPF dat is. Ook is het mogelijk dat geen verplichtstelling van toepassing is of dat blijkt dat de onderneming bij het verkeerde BPF is aangesloten. Tenslotte kunnen we nagaan of er een mogelijke vrijstelling van de verplichte deelname kan worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over de mogelijke aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kunt u contact opnemen met Ubachs Pensioen Consultancy via info@ubachspensioen.nl of tel: 06-37291141.

pensioen_bpf