Pensioenen bij overnames en fusies: goed geregeld

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werknemers uit een arbeidsovereenkomst over naar de overnemende partij. Maar hoe zit dat bij een pensioenregeling? Gaan die rechten ook over en welke risico’s loopt een werkgever bij een overname?

Pensioen is een (secundaire) arbeidsvoorwaarde. Het overnemende bedrijf dient in principe het pensioen over te nemen.

Er zijn een tweetal situaties waarbij dat niet het geval is namelijk indien:

  • het overnemende bedrijf aan de overkomende werknemers eenzelfde pensioen aanbod doet als geldt voor zijn eigen werknemers;
  • het overnemende bedrijf deelneemt in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en de overkomende deelnemers daar ook verplicht in moeten deelnemen.

In deze gevallen kunnen de werknemers die overgaan dus niet hun eigen pensioenregeling behouden.

In het geval een bedrijf zónder een pensioenregeling wordt overgenomen door een bedrijf dat wel een pensioenregeling heeft,  dan geldt de pensioenregeling van dát bedrijf ook  voor de werknemers die overkomen.

Bij een overname of fusie zijn er vier verschillende situaties te onderscheiden die voor het personeel van de onderneming van belang kunnen zijn:

1). Vervreemder heeft geen pensioenregeling en de verkrijger wel

In dit geval gaat de pensioenovereenkomst van de verkrijger ook gelden voor de werknemers die van de vervreemder overkomen.

2).De vervreemder heeft wel een pensioenregeling en de verkrijgende partij niet.

In dit geval gaat de pensioenregeling van de vervreemder in beginsel automatisch over naar de verkrijgende partij. De verkrijgende partij heeft nu de vrijheid om de pensioenregeling wel of niet aan te bieden aan zijn eigen werknemers.

3).De vervreemder heeft een slechtere pensioenregeling dan de verkrijger.

De overnemende partij mag nu kiezen welke pensioenregeling hij wil aanbieden aan de overkomende werknemers. Wanneer hij kiest om de slechtere regeling in stand te houden voor de werknemers die overkomen, zullen er feitelijk twee regelingen ontstaan. Het bestaande personeel heeft dan een betere en wellicht duurdere regeling dan de werknemers die overkomen. De overnemende werkgever zal moeten bedenken of dit een gewenste situatie is.

4). De vervreemder heeft een betere pensioenregeling dan de verkrijger.

Ook hier heeft de verkrijgende partij de keuze om de pensioenregeling van de vervreemder in stand te houden  voor de werknemers die overkomen. Hier zullen dan feitelijk ook twee regelingen naast elkaar gaan ontstaan. Het bestaand personeel bij de verkrijgende werkgever zullen dan een slechtere regeling hebben dan de overkomende werknemers. Hier is voor de werkgever ook de vraag of dit een gewenste situatie is.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor een pensioenregeling bij overname en fusies, dan kunt u contact opnemen met Ubachs Pensioen Consultancy via info@ubachspensioen.nl of tel: 06-37291141.

pensioen_fusies