Pensioenaanspraken bij echtscheiding: van belang voor nu en straks

U bent als advocaat of notaris regelmatig betrokken bij de echtscheiding van cliënten. Zoals we weten leidt scheiding tot een hoop emoties en geregel. Daarbij moeten er vragen beantwoord worden zoals: Wat gebeurt er met de kinderen? Hoe verdelen we de goederen? Wat gebeurt er met de woning? Heb ik recht op alimentatie?

Maar vaak zijn de vragen over het pensioen wat onderbelicht…… Toch is pensioen een belangrijke zaak waar aandacht voor moet zijn. U kunt betrokken raken bij de volgende pensioenvraagstukken:

  • Over welke periode kan het ouderdomspensioen verevend worden?
  • Wat gebeurt er met het vereveningspensioen voor de ex-partner als de deelnemer of later met pensioen gaat?
  • Heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen en hoe wordt dat berekend?
  • Kan een klein pensioen ook verdeeld worden?
  • Is de formulering over pensioen in het echtscheidingsconvenant juist weergegeven?
  • Is afstorting van ex-partner uit eigen beheer naar verzekeraar mogelijk en onder welke voorwaarden?
  • Zijn er naast de standaard pensioenverevening andere (betere) opties van pensioenverdeling (afzien van elkaars pensioen, compensatie, verrekening of conversie).
  • Hoe verloopt de verdeling van zogenaamde derde pijler pensioenen (lijfrenten, kapitaalverzekeringen, stamrechten e.d.)?

Wij zijn u behulpzaam bij deze en andere vragen. Bovendien kunnen wij snel en eenvoudig in één berekening inzicht geven in de verdeling van alle door de ex-partners opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenkapitalen en ook cijfermatig laten zien hoe een standaard verevening uitpakt ten opzichte van een conversie of een andere verdeling.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor een pensioenregeling bij echtscheiding, dan kunt u contact opnemen met Ubachs Pensioen Consultancy via info@ubachspensioen.nl of tel: 06-37291141.

pensioen_echtscheiding